कर्मचारी आवश्यक्ता ( CFWA )

Job posted on 13 Jan, 2022 Vacancy No: 03/2022

Community Family Welfare Association (CFWA) was established in 1996 AD (BS 2053) in Nagarayan Municipality ward no 7, Deodiha, Dhanusha district Nepal. Initially, it was established as a community based organization (CBO) with technical and managerial support of family planning Association of Nepal under its long-term sustainable plan to continue family planning services at the community level. Later on, it was registered at the District administrative office as non-government and non- profit making organization in 27 June 1997 (13 Ashar 2053 BS) in Dhanusha district. Now CFWA has two field offices in Mahottari and Dhanusha districts working in Education, Health, Child Poverty, Child Protection, Gender and Social Inclusion and Social Protection.CFWA is a leading organization of the state number 2 and it has aimed to be well known civil society organization in the Nepal.

DETAILED JOB DESCRIPTION / REQUIREMENTS:

प्रकाशित मिति: २०७८।०९।२९ गते (१३ जनवरी, २०२२)

सामुदायिक परिवार कल्यांण संघ (CFWA) जनकपुरले धनुषा जिल्लाको जनकनन्दनी र बिदेह नगरपालिकामा For an anticipated project संचालनको लागि १८ बर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेका सम्बन्धित पदमा अनुभवी नेपाली नागरिकहरुबाट सुचना प्रकाशित मितिले ७ दिन भित्र तल उल्लेखित पदमा दरखास्तको लागि आव्हान गरिएको छ ।

पद: कार्यक्रम संयोजक (Program Coordinator) – १ जना

योग्यता 

 • स्नातक तह उतिर्ण वा सो सरह साथै (स्नातकोत्तरलाई बिशेष ग्राह्यता),

अनुभव:

 • Field Officer वा Program Coordinator भई किशोरी तथा युवा महिला सशक्तिकरण, युवा सहभागिता , र यौन प्रजानन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धि २ बर्ष काम गरेको ।
 • कार्यक्रम योजनातर्जुमा कार्यान्यवन, बजेट व्यवस्थापन, गर्न सक्ने ।  
 • किशोरी र युवा महिलाको सवालामा स्थानिय सरकार संग काम गरेको अनुभव
 • लैङ्गिक समानता, अन्तरवर्गियता र माहिलावादी सिदान्त बारे विश्लेषण गर्न सक्ने
 • बालबालिका र युवा व्यक्तिको संरक्षण प्रति प्रतिबद्ध रहेको
 • कम्प्यूटर र ईन्टरनेट सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको ।
 • अंग्रेजी र नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने 
 • स्थानीय भाषाको ज्ञान भएको । 
 • ६५ प्रतिशत कार्यालय तथा ३५ प्रतिशत फिल्डमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने । 
 • स्थानिय तथा जिल्ला स्तरमा सरोकारवालाहरु संग समन्वय गर्न सक्ने ।
 • कार्यालयका बिभिन्न तह तथा बिभागमा समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने ।
 • दुई पांग्रे सवारीचालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको ।

पद: डाटा अधिकृत (Data Officer) – १ जना

योग्यता

 • स्नातक तह उतिर्ण वा सो सरह 

अनुभव:

 • सम्बन्धित क्षेत्रमा २ बर्ष काम गरेको ।
 • कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, कार्यवन्यन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने ।
 • कम्प्यूटर (Word, Excel, PowerPoint, Software) र Email ईन्टरनेट सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको ।
 • अंग्रेजी र नेपालीमा अनुवाद गर्न सक्ने, प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने 
 • स्थानीय भाषाको ज्ञान भएको । 
 • बालबालिका र युवा व्यक्तिको संरक्षण प्रति प्रतिबद्ध रहेको
 • ९० प्रतिशत कार्यालय र १० प्रतिशत फिल्डमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नु सक्ने । 
 • स्थानिय तथा जिल्ला स्तरमा सरोकारवालाहरु संग समन्वय गर्न सक्ने ।
 • कार्यालयका बिभिन्न तह तथा बिभागमा समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने ।
 • दुई पांग्रे सवारीचालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको ।

पद:  फिल्ड अधिकृत (Field Officer) – १ जना

योग्यता 

 • स्नातक तह उतिर्ण वा सो सरह 

अनुभव:

 • स्पोन्शरशिप क्षेत्रमा २ बर्ष काम गरेको ।
 • बालिका, किशोरी र युवा महिलाको सशक्तिकारणमा अनुभव भएको
 • बालबालिका र युवा व्यक्तिको संरक्षण प्रति प्रतिबद्ध रहेको
 • कार्यक्रमको योजना तर्जुमा, कार्यवन्यन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने ।
 • कम्प्यूटर (Word, Excel, PowerPoint, Software) र ईन्टरनेट सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको ।
 • अंग्रेजी र नेपालीमा प्रतिवेदन लेख्न तथा बोल्न सक्ने 
 • स्थानीय भाषाको ज्ञान भएको । 
 • २५ प्रतिशत कार्यालय र ७५ प्रतिशत फिल्डमा रहेर कार्य सम्पादन गर्नु सक्ने । 
 • दुई पांग्रे सवारीचालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको ।
 • स्थानिय तथा जिल्ला स्तरमा सरोकारवालाहरु संग समन्वय गर्न सक्ने ।

पद: समुदायिक परिचालक – ४ जना

योग्यता 

 • प्रविणता प्रमाण पत्र उत्तीर्ण वा सो सरह 

अनुभव:

 • समुदाय परिचालनको क्षेत्रमा २ बर्ष काम गरेको ।
 • बालिका, किशोरी र युवा महिलाको सशक्तिकारणमा अनुभव भएको
 • बालबालिका र युवा व्यक्तिको संरक्षण प्रति प्रतिबद्ध रहेको
 • पालिका तथा वडा स्तरमा समन्वय तथा योजना तर्जुम गर्न सक्ने ।
 • कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, प्रतिवेदन लेख्न सक्ने भएको ।
 • कम्प्यूटर र स्मार्ट फोन सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएको ।
 • स्थानीय भाषाको ज्ञान भएको ।
 • स्थानीयलाई विशेष ग्राहयता र
 • १०० प्रतिशत फिल्डमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने । 
 • समुह कार्य राम्रो गर्न सक्ने ।

दरखास्त साथ संलग्न गर्नु पर्ने आवश्यक कागजातहरु:

 • नेपाली नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । 
 • कम्तीमा २ जना सन्दर्भ ब्यक्तिहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर सहितको व्यक्तिगत विवरण (Bio-Data)
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र, तालिम तथा कार्य अनुभव पुष्टि हुने प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

नोट: आवेदनमा पद र कार्यक्रमको नाम स्पष्ट उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । प्रारम्भीक छनौटमा परेका उम्मेदवारहरुलाई मात्र परिक्षा प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, सिमान्तीकृत स्थानीयहरुलाई प्राथमिकता दिईनेछ । कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाको हकमा संस्थाले तोकेको अनुसार हुनेछ । कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा कसैको पक्षमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुने खालको अनावश्यक दबाव आएको ठहर भएमा उक्त व्यक्तिले पठाएको निवेदन स्वत:अमान्य ठहरिने छ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति: २०७८।१०।०५ गते (१९ जनवरी २०२२) साँझ ४ः०० बजे सम्म ।

बिस्तृत जानकारी तथा आवेदन दिने सम्पर्क ठेगाना:

सामुदायकि परिवार कल्याण संघ (CFWA) 

कार्यालय: जनकपुर उपमहानगरपालिका –१२, धनुषा , रा.रा.ब.क्याम्पस देखि उत्तर पुर्व, 

वा

इमेल: vacany@cfwa.org.np

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *